XI Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. ks. prof. J. Tischnera.

 

W pewnym sensie można o człowieku powiedzieć, że on nie jest,

lecz że się nieustannie dopiero staje.

Dzięki swym wolnym decyzjom, dzięki odczuwanym wartościom,

dzięki tysiącom podjętych czynności człowiek nieustannie

tworzy samego siebie.

Józef Tischner, "Jak żyć?", Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 2000

 

Konkurs Recytatorski

Zaprezentuj 1 wiersz wybranego autora, w którym przedstawione zostały ważnewartości w życiu człowieka .

19 marca 2019 roku

Szkoła Podstawowa im. ks. prof. Józefa Tischnera zaprasza do wzięcia udziału w XI Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim im. ks. prof. J. Tischnera.

Celem konkursu jest:

 • Kultywowanie pamięci ks. prof. J. Tischnera;

 • Dostrzeganie potrzeby bycia wrażliwym na piękno świata;

 • Popularyzacja i promocja talentu dzieci i młodzieży;

 • Odkrycie i wspieranie talentów recytatorskich;

 • Dbałość o kulturę słowa;

 • Poszukiwanie nowatorskich interpretacji znanych utworów poetyckich.


 

A oto szczegóły regulaminu:

 • Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie w terminie do 15 marca 2019 r. udziału w konkursie oraz przygotowanie repertuaru odpowiadającego wybranej kategorii konkursowej. Można zgłosić maksymalnie 2 uczestników w każdej kategorii wiekowej i kategorii prezentacji utworów.

 

 • kategorie prezentacji utworów:

 1. gwarowa ;

 2. literacka.

 • uczestnicy występować będą w 3 grupach wiekowych:

0 – III Szkoła Podstawowa,

IV – VI Szkoła Podstawowa,

VII – VIII, III Gimnazjum.

 • Każdy uczestnik przygotowuje do recytacji jeden wiersz (czas prezentacji nie powinien przekraczać 5 minut).

 • W pracach komisji konkursowej wezmą udział specjaliści współpracujący z organizatorami.

Jury oceniać będzie: dobór repertuaru do tematu konkursu oraz do wieku uczestnika, interpretację utworu, kulturę słowa ( dykcja i emisja głosu) ogólny wyraz artystyczny.

 • Miejsca od I do III i dwa wyróżnienia w każdej kategorii i każdej grupie wiekowej nagrodzone będą dyplomami i nagrodami rzeczowymi.

 • Uczestnicy ponoszą koszty dojazdu.

 • Gwarantowany gorący posiłek .

Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych.

Termin konkursu: 19 marca 2019 r. godz. 10.00