REGULAMIN 44 WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY " MATKA W OCZACH DZIECKA" Pod Patronatem Starosty Nowotarskiego

CELE KONKURSU: Rozwijanie związków uczuciowych i emocjonalnych u dzieci i młodzieży. Ukazywanie macierzyństwa jako wartości umacniającej więzi rodzinno-społeczne. Umożliwienie uczestnikom konfrontacji własnych umiejętności z rówieśnikami. Rozwijanie umiejętności przekazywania uczuć (emocji) poprzez różne techniki plastyczne.

Pliki do pobrania