XVIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Ilustracje Wierszy Józefa Czechowicza i Poetów Doby Staropolskiej"

Organizatorem konkursu był Młodzieżowy Dom Kultury "Pod Akacją"w Lublinie oraz Muzeum Literackie im.Józefa Czechowicza w Lublinie

CELE KONKURSU:

 

 • pogłębienie wiedzy uczniów na temat twórczości Józefa Czechowicza i poetów doby staropolskiej,

 • rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej literaturą i plastyką,

 • umożliwienie prezentacji twórczości plastycznej dzieci i młodzieży szerszemu kręgowi odbiorców

  Nagrodę w grupie wiekowej klas  I-III zdobyła: Alicja Błoniarz
  Nagrodę w grupie wiekowej klas IV-VI zdobyła:Aleksandra Mikołajska
  Nagrodę w grupie wiekowej klas IV-VI zdobyła :Wiktoria Fryźlewicz
  Dyplomy za udział w wystawie pokonkursowej zdobyły: Julia Fryźlewicz oraz Monika Watycha
  Podziękowanie za zainteresowanie uczniów tematyką Konkursu oraz wykazanie troski o kształtowanie wrażliwości estetycznej i rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży otrzymała pani Maria Mrożek z Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu.