228. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Nowym Targu

Nowotarskie uroczystości z okazji 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się od uroczystej Mszy Świętej w Kościele Świętej Katarzyny z udziałem Miejskiego Nauczycielskiego Chóru „Gorce”. Uroczystą Mszę Świętą celebrował rektor Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowy Targu ks.Stanisław Gulak.

Obchodom towarzyszyły poczty sztandarowe policji,nowotarskich szkół,harcerstwa,straży pożarnej,związku podhalan.Podczas głoszonej homilii rektor wspomniał ,że dzisiejsza rocznica uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja zaczyna się wezwaniem imienia Boga w Trójcy Świętej Jedynego i określa wiarę świetą rzymską katolicką  jako religę panującą.Ale też w imię tej chrześcijańskiej wiary nakazuje kochać bliźnich naszych.Konstytucja zapewniała wszystkim ludziom jakiegokolwiek bądź wyznania pokój w wierze i opiekę rządową.Po zakończonym nabożeństwie, pochód z licznymi pocztami sztandarowymi i delegacjami przeszedł na Rynek, gdzie odśpiewano wspólnie Mazurka Dąbrowskiego przy akompaniamencie Miejskiej Orkiestry Dętej. Podczas okolicznościowego przemówienia Starosta Powiatu Nowotarskiego Krzysztof Faber podkreślał , iż Konstytucja 3 Maja była przykładem dla całego świata.Na jej późniejszych czasach wzorowały sie inne państwa.Jej celem było wyzwolenie się spod obcej zależności ,a drogą do tego było stworzenie trwałego i praworządnego organizmu państwowego.Również podczas uroczystości głos zabrała pani poseł na sejm Anna Paluch.Po przemówieniu pani poseł głos zabrał pan Marcin Kudasik , który odczytał okolicznościowy list w imieniu  posła na sejm pana Edwarda Siarki.Następnie delegacje składały wiązanki i wieńce pod tablicą na ścianie ratusza. Wśród nich delegacja władz powiatu,władz miasta,Komendy Powiatowej Policji,oddziału Związku  Podhalan,Kombatanci,Szkół  Średnich i Podstawowych.Po zakończonej uroczystości w budynku ratusza miejskiego rozpoczął się wernisaż wystawy "Koń a sprawa Polska"