XVII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Tradycje Wielkanocne"

Organizatorem konkursu był Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki.Na tegoroczną edycję nadesłano 2241 prac ze 176 placówek oświatowych,kulturalnych,wychowawczych z całego kraju i 2 zgłoszenia indywidualne.Uczestników przygotowało 358 nauczycieli i instruktorów.

Dzieci i młodzież wykazały sie znajomością tradycji wielkanocnych,a także wielu różnorodnych technik plastycznych.Wysoki poziom prac odzwierciedlił się w ilości lauratów .Komisja Konkursowa przyznała 123 nagrody .Na wystawę pokonkursową zakwalifikowano 321 prac.Tematem najczęściej pojawiającym sie w pracach dzieci i modzieży są wspólne chwile w czasie Świąt Wielkiej Nocy:wspólne gotowanie,motywy kościelne,niedziela palmowa,święcenie pokarmów,uroczyste śniadanie czy lany poniedziałek.Możemy zobaczyć zapomniane zwyczaje,takie jak chodzenie z gaikiem ,wieszanie Judasza czy półpoście.Na konkurs,oprócz prac rysunkowych,malarskich i graficznych nadesłano prace przestrzennenp:palmy,rzeźby,stroiki,koszyczki i wiele innych form plastycznych.Kwalifikację do wystawy otrzymały:Magda Bąk oraz Maria Zagórska podopieczne pani Marii Mrożek instruktor z Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu.