XVIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Darujmy światu pokój"

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat - do plastycznych wypowiedzi na temat otaczającej ich rzeczywistości w kontekście prawa do życia w świecie wolnym od wojen.

 Prace konkursowe powinny prezentować twórczość plastyczną będącą reakcją, przestrogą i protestem przeciwko złu dziejącemu się na świecie, przeciwko przemocy. Twórczość ta powinna być afirmacją życia, miłości i radości, idei poszanowania drugiego człowieka niezależnie od koloru jego skóry, rasy czy wyznawanej religii.Do udziału w osiemnastej edycji konkursu, organizowanego przez Oświęcimskie Centrum Kultury, zostały nadesłane 543 prace, które oceniła komisja w składzie: Bożena Formas-Mądry - artysta plastyk, Paweł Warchoł - artysta plastyk, Agnieszka Kołodziej-Ryś - plastyk, Magdalena Prochowska - plastyk.
Nagrody oraz wyróżnienia  w konkursie otrzymali ,równiez młodzi artyści z Powiatowego Centrum Kulturyn w Nowym Targu podopieczni pani Marii Mrożek.

Nagrody  w kategoriI  wiekowej 7-10 lat zdobyli:Jan Bryja i Anastazja Wojeńska
Wyróżnienia:Maja Faliszewska,Natalia Giełczyńska,Zofia Kurnik

Nagrodę w kategori wiekowej 11-13 lat zdobyła: Natalia Skiba

Nagrodę w kategorii wiekowej 17-19 lat zdobył: Jan Mrożek

Wyróżnienia i kwalifikację do udziału w pokonkursowej wystawie zdobyli:
Alicja Fudalewicz,Gabriela Moś,Zuzanna Stołowska-Skrzypczyk,Ola Olejarz,Julia Świder,Igor Ujwary,Antoni Zygmunt