REGULAMIN XXIV POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO "NIEPODLEGŁOŚĆ"

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXIV Powiatowym Konkursie Plastycznym "Niepodległość" Organizatorami konkursu są Starostwo Powiatowe w Nowym Targu oraz Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu.

Tematem konkursu są wielkie bitwy i powstania narodowe od początków Państwa Polskiego, poprzez odzyskanie niepodległości w 1918 r., II wojnę światową, Powstania Warszawskie, aż do zrywu solidarności.  Ukazanie sylwetek przywódców, postaw i czynów bohaterów narodowych, dowódców i żołnierzy Wojska Polskiego, męstwa powstańców, więźniów, bezimiennych ofiar represji i zwykłych obywateli.  Przedstawienie wizerunku godła, sztandarów, umundurowania, oręża wojska polskiego.  Bóg, Honor, Ojczyzna- utrwalanie i przekazywanie wartości patriotycznych. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Nowotarskiego.
 

Kategorie wiekowe:

 1. Przedszkola

 2. Uczniowie szkół podstawowych klas I-IV

 3. Uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII

 4. Uczniowie szkół gimnazjalnych klas III

 5. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Techniki artystyczne:

 1. Formy dowolne( rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba, batik)

 2. Wymiary prac malarskich nie powinny przekraczać formatu A3/A4

 3. Każda praca powinna być oprawiona i opisana pismem drukowanym w następujący sposób: na odwrocie pracy w prawym dolnym rogu:

  • Imię, nazwisko, wiek

  • Klasa, nazwa placówki lub szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela

  • Do prac dołączona lista uczestników z w/w danymi.

  • Prace nagrodzone i wyróżnione pozostają własnością organizatora, natomiast pozostałe prace należy odebrać do końca br. roku.

 

TERMIN DOSTARCZENIA PRAC UPŁYWA Z DNIEM 29. 10. 2019 r.

Wyniki konkursu będą opublikowane na stronie www.pck.nowotarski.pl

 

Prace należy składać w sekretariacie w Powiatowym Centrum Kultury w Nowym Targu,

ul. Jana Kazimierza 20, 34-400 Nowy Targ tel. 018 266 27 85

 

Otwarcie wystawy po konkursowej odbędzie się 12. 11. 2019 r. o godz. 12.00

w Powiatowym Centrum Kultury w Nowym Targu.

Pliki do pobrania