21 Ogólnopolskie Konfrontacje Młodych Twórców

Kolejna edycja Konfrontacji Plastycznych Młodych Twórców ,ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Dom Kultury Włókniarzy przynosi pokaźny plon prac,zrealizowanych w klasycznych technikach takich jak rysunek , malarstwo i grafika.

Należy zaznaczyć ,iż tym razem zarysowała się wyraźnie tendencja przenikania i łączenia technik,ponieważ rysunki często zdradzają cechy typowe pracom malarskim i odwrotnie ,achromatyczne ,lawowane prace są realizowane plamą.Szczególnie wyróżniające prace nadesłano z Będzina,Katowic , Nowego Targu i Konina.Laureatom oraz wszystkim tym,którzy zakwalifikowali  się na wystawę  należą się szczere gratulacje. 


Jury w składzie:
Ernest Zawada -prof.ATH w Bielsku-Białej
Joanna Dadak - art.plastyk
Tomasz Gawor -art.plastyk -przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

MALARSTWO:
Wyróżnienie:Ola Watycha -Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu - instruktor Maria Mrożek

RYSUNEK:
I miejsce: Matylda Grojec- Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu- instruktor Maria Mrożek
II miejsce: Anna Duda-Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu- instruktor Maria Mrożek
III miejsce: Dominika Sarniak-Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu- instruktor Maria Mrożek