ELIMINACJE do XLIV Przeglądu Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im.Andrzeja Skupnia-Florka

Eliminacje odbędą się w dniu 13 stycznia w Powiatowym Centrum Kultury w Nowym Targu ul.Jana Kazimierza 20

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 8 stycznia 2020r.
Regulamin i karty zgłoszeń do pobrania poniżej.
Pliki do pobrania