PCK Facebook

Rozstrzygnięcie konkursu p.n "Walczymy z niską emisją"

W dniu 14.06.2021r. dokonano rozstrzygnięcia konkursu p.n.: "Walczymy z niską emisją" - organizowanego w ramach projektu p.n "Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie miasta Nowy Targ oraz Gmin Nowy Targ i Szaflary".

Komisja konkursowa w składzie:
1.Katarzyna Adamska - Urząd Miasta Nowy Targ
2.Iwona Króżel - Urząd Miasta Nowy Targ
3.Marta Słotwińska - Kluska - Urząd Miasta Nowy Targ
4.Arkadiusz Szymczyk - Urząd Miasta Nowy Targ
dokonała w dniu 14.06.2021r. przeglądów i oceny zgłoszonych do konkursu prac i wyłoniła następujących laureatów:
I miejsce -  Anna Słaboń uczestniczka zajęć w Powiatowym Centrum Kultury w Nowym Targu.
II miejsce -  Wiktoria Bochyńska - Bargieł uczestniczka zajęć w Powiatowym Centrum Kultury w Nowym Targu.
III miejsce - Emilia Kwak uczestniczka zajęć w Powiatowym Centrum Kultury w Nowym Targu.
Wyróżnienia otrzymali:
Zuzanna Siaśkiewicz , Wojciech Fryźlewicz, Zuzanna Stołowska - Skrzypczyk oraz Liwia Kwiatkowska uczestnicy zajęć                w Powiatowym Centrum Kultury w Nowym Targu.
Nagrody pocieszenia otrzymały:Anastazja Wojeńska oraz Aleksandra Szeja uczestniczki zajęć w Powiatowym Centrumm Kultury   w Nowym Targu.
Dodatkowo za zaangażowanie i pomoc w przeprowadzeniu konkursu komisja konkursowa postanowiła przyznać specjalne podziękowania dla pani Marii Mrożek nauczyciela i instruktora plastyki.