PCK Facebook

Pierwsze wakacyjne zajęcia w pracowni artystycznej .

Uczestnicy wakacyjnych zajęć w Pracowni Artystycznej pani Marii Mrożek poznali nową technikę monotypii wykonując piękne prace o tematyce zwierzęcej - portrety.

Podczas przerwy udali się do Ratusza Miejskiego i zwiedzili wystawę malarstwa pana Karola Kostura pt:"Wspomnienia z minionych czasów" .Po powrocie młodzi artyści wykonali szkice o tej tematyce do techniki linorytu.