PCK Facebook

Nowotarskie uroczystości Dnia Sybiraka i 82. rocznicy napaści ZSRR na Polskę

Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele pw. św. Anny w Nowym Targu, której muzyczną oprawę zapewnił Miejski Chór “Gorce”.

Później przemaszerowano pod symboliczny Grób Katyński, gdzie odśpiewano Hymn Polski, złożono wiązanki i znicze oraz uczczono pamięć Bohaterów: żołnierzy kampanii wrześniowej; ofiar ataku wojsk radzieckich na Polskę; pomordowanych w Katyniu, Miednoje, Kozielsku, Charkowie, Ostaszkowie, Lwowie i innych miejscach zagłady: zesłańców Sybiru i Kołymy, męczenników, których bezimienne groby pozostały na nieludzkiej ziemi: bohaterów walk frontowych o Narwik, Tobruk, Monte Cassino i inne miejsca naznaczone krwią naszych rodaków: poległych w walkach o niepodległość podczas wojny i po jej zakończeniu: mieszkańców Nowego Targu i powiatu nowotarskiego, którzy złożyli ofiarę życia w latach wojennej zawieruchy. W swym przemówieniu Urzędujący Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego Karol Skrzypiec podkreślił, że: Konsekwencją sowieckiej agresji było rozpoczęte już na początku 1940 roku masowe deportacje polskich obywateli w głąb Rosji. W wyniku prowadzonych działań, tysiące naszych rodaków musiało opuścić Polskę i poza jej granicami budować życie na nowo. Wspominając te tragiczne wydarzenia, nie sposób przejść obojętnie wobec sybirackich losów setek mężczyzn, kobiet i dzieci, wobec Polaków pracujących ponad własne siły, z ograniczonym dostępem do pożywienia i wody, zmagających się z chorobami. Wierzyli, że wrócą kiedyś do wolnej i niepodległej Polski. Dziś jedyną pamiątką po nich są zbiorowe mogiły, często bezimienne, rozsiane po rozległym terytorium syberyjskiej tajgi, na stepach Kazachstanu oraz w innych zakątkach byłego Związku Radzieckiego. Niech nasza obecność na dzisiejszej uroczystości będzie hołdem dla wszystkich Polaków zesłanych na wschód. Niech obchodzony 17 września Dzień Sybiraka będzie czasem pamięci o losach tych, którzy musieli opuścić Ojczyznę i z dala od niej walczyć o zachowanie polskości.

Na nowotarskim cmentarzu - przy symbolicznej mogile, gdzie spoczywa przesiąknięta polską krwią katyńska ziemia. W tym świętym miejscu mieszkańcy Nowego Targu złożyli cześć bohaterom, którzy za wolną Polskę oddali życie. Uczestnicy uroczystości złożyli hołd tym, którzy nigdy nie powrócili do domów rodzinnych z żołnierskich szlaków i bitewnych frontów. Zesłańcom Sybiru i Kołymy. Ofiarom wszystkich obozów zagłady.

W imieniu organizatorów uroczystości: Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, Urzędu Miasta Nowy Targ oraz Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu składamy serdeczne podziękowania przedstawicielom Duchowieństwa, Parlamentu, Przedstawicielom Władz Powiatowych, Gminnych i Miejskich. Dziękujemy członkom Rodziny Katyńskiej, Kombatantom, Żołnierzom Armii Krajowej i Wojska Polskiego oraz ich rodzinom. Składamy podziękowania przedstawicielom Stowarzyszeń, Szkół, Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Harcerzom, przedstawicielom działających w mieście instytucji. Dziękujemy Miejskiemu Chórowi „Gorce” za uświetnienie Mszy Św. Zakładowi Gospodarczemu Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu za pomoc w organizacji dzisiejszej uroczystości. Szczególne podziękowania składamy członkom Pocztów Sztandarowych. Obecność Pocztu Sztandarowego – Państwa obecność zawsze nadaje odpowiednią rangę uroczystości. Dziękujemy wszystkim bez wyjątku.

                                                            Tekst:Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu
                                                                                Foto:Szymon Pyzowski