PCK Facebook

"Między czernią a bielą..." IV Międzynarodowe Biennale na Małą Formę Graficzną pt."Tajemnice i legendy z głębi mórz i oceanów"

21maja 2021r.JURY KONKURSU w składzie:-dr hab. FRANCISZEK NIEĆ, prof. nadzw. Zakładu Sztuk Pięknych PWSZ w Raciborzu,-mgr sztuki ANNA HERMAN,Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu,-mgr plastyki MILADA WIĘCKOWSKA, Pracownia Plastyczna GiR-a, MDK Rybnik dokonało wyboru nadesłanych prac graficznych przyznając nagrody, równorzędne wyróżnienia i kwalifikacje do wystawy w trzech grupach wiekowych.

Na biennale wpłynęło 768 pracwykonanych przez młodzież z 90 placówek kulturalnych z Rosji, Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, Czarnogóry, Serbii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Słowenii, Węgier,Słowacji, Bułgarii,Turcji, Tajlandii,Chin, Indonezji, USA i oczywiście Polski. W stosunku do poprzedniej edycji konkursu,prac otrzymaliśmy więcej, co jest tym bardziej cenne, że z powodu pandemii bardzo dużo szkół i placówek kulturalnych funkcjonowało tylko zdalnie, a to w przypadku technik graficznych jest dużym utrudnieniem.Po dokładnym oglądnięciu wszystkich nadesłanych grafik i wnikliwej ocenie pod kątem tematu oraz użytej techniki, jury przyznało15 nagród,17 wyróżnień i 77 kwalifikacji do wystawy.