PCK Facebook

10 LISTOPAD 2021

PAMIĘĆ O BOHATERACH


 

W przeddzień Święta Niepodległości przedstawiciele władz Starostwa Powiatowego w Nowym Targu ze Starostą Krzysztofem Faberem na czele wraz z Członkiem Zarządu Powiatu Nowotarskiego Karolem Skrzypcem, władze Miasta Nowy Targ z Burmistrzem Grzegorzem Watychą, Przewodniczącym Rady Miasta Nowy Targ Grzegorzem Luberdą, Wiceprzewodniczącym Janem Łapsą, Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu Mariuszem Łaciakiem wraz z zastępcą Piotrem Domalewskim, Radna Rady Miasta Nowy Targ Danuta Szokalska, Radny Rady Powiatu Nowotarskiego Adam Jurek , uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu ze swoimi opiekunami złożyli na nowotarskim cmentarzu wiązanki na grobach Powstańców, Legionistów, Żołnierzy oraz na indywidualnych grobach nowotarżan zasłużonych dla niepodległości naszej Ojczyzny oddając w ten sposób hołd bohaterom, którzy na przestrzeni dziejów zapłacili najwyższą cenę za wolność, którą dziś możemy się cieszyć. Spotkanie na nowotarskim cmentarzu w dniu 10 listopada to wieloletnia tradycja mająca na celu pielęgnowanie wartości duchowych, patriotycznych i religijnych.


 

CZEŚĆ i CHWAŁA BOHATEROM !