PCK Facebook

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚĆI

Zjednoczenie wszystkich Polaków, niezależnie od reprezentowanego stanu, poglądów i wyznania, umożliwiło stworzenie podstaw do budowy solidnych fundamentów nowego, silnego państwa przypominał podczas nowotarskich obchodów 11 listopada burmistrz Grzegorz Watycha.

Niedzielne obchody rozpoczęła sprawowana w intencji Ojczyzny uroczysta msza święta w kościele  Najświętszego Serca Pana Jezusa.Następnie jej uczestnicy prowadzeni przez konną banderię przemaszerowali na rynek. Byli wśród nich m.in. miejscy i powiatowi samorządowcy, przedstawiciele służb, urzędów, organizacji, stowarzyszeń i szkół.
Odrodzona Polska, która wróciła na mapę świata w 1918 roku, wyniszczona przez zaborców i wojny, nie była państwem spokojnym, ale była wreszcie państwem suwerennym - mówił w swoim wystąpieniu burmistrz Grzegorz Watycha. Zjednoczenie wszystkich Polaków, niezależnie od reprezentowanego stanu, poglądów i wyznania, umożliwiło stworzenie podstaw do budowy solidnych fundamentów nowego, silnego państwa. Kultura i historia wzmacniają nasze państwo i stanowią nasze dziedzictwo.
Przemawiali również podhalańscy wiceministrowie - Edward Siarka i Andrzej Gut-Mostowy, a okolicznościowe wystąpienie posłanki PiS Anny Paluch, która świętowała Obchody w Warszawie, odczytał radny powiatowy Krzysztof Kurańda. Nie zabrakło w tych wystąpieniach odniesień do obecnej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, pochwał i podziękowań dla służb mundurowych ,które codziennie dbają o bezpieczeństwo naszego kraju.
Następnie pod Tablicą Pamięci przy ratuszu delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Z patriotycznym koncertem wystąpili: Miejska Orkiestra Dęta pod batutą kapelmistrza Marcina Musiaka oraz Miejski Chór „Gorce” pod dyrekcją Doroty Żmudy.
Uroczystość Święta Niepodlegości zakończył wernisaż wystawy historycznej „Na pamiątkę walk o Niepodległą. Nowotarski Kopiec Wolności” w Muzeum Podhalańskim .