PCK Facebook

Rozstrzygnięcie konkursu " Kurierzy Tatrzańscy farbą i kredką "

W dniu 03.11.2021 r. w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży MBP w Zakopanem rozstrzygnięty został konkurs plastyczny pt. „Kurierzy Tatrzańscy – farbą i kredką” adresowany do dzieci i młodzieży. Organizatorzy konkursu : Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Zakopanem oraz Towarzystwo Inicjatyw Społecznych Kurierzy Tatrzańscy. Patronat nad Konkursem objął Burmistrz Miasta Zakopane oraz Starosta Tatrzańsk

 Do konkursu zostało zgłoszonych 206  prac.

 Oceny prac konkursowych dokonało Jury w składzie:

 Janusz Jędrzejowski – przewodniczący;  artysta, rzeźbiarz, nauczyciel w Zespole Szkół Plastycznych im. A. Kenara

 Celina Mendel-Bugajska – artysta, plastyk

Bożena Solańska – plastyk, prezes Towarzystwa Inicjatyw Społecznych Kurierzy Tatrzańscy

Komisja dokonała oceny prac konkursowych zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami, biorąc pod uwagę:

- walory estetyczne pracy, trud włożony w jej wykonanie, dobór technik plastycznych oraz zgodność pracy z tematyką konkursu.

Komisja konkursowa postanowiła przyznać nagrody w pięciu kategoriach.
KATEGORIA I : przedszkole
Nagroda:

Mikołaj Potaczek - Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu
KATEGORIA II : szkoła podstawowa,  (klasy 0-2)
Nagrody:    
Hanna Cyrwus - Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu
Antonina Surowiak- Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu
Wyróżnienia:
Wojciech Malec - Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu
Marcelina Matyja - Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu
Zofia Maryniarczyk - Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu
Opiekunem artystycznym małych artystów była Maria Mrożek.