PCK Facebook

Rozstrzygnięcie konkursu " Kurierzy Tatrzańscy farbą i kredką "

W dniu 03.11.2021 r. w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży MBP w Zakopanem rozstrzygnięty został konkurs plastyczny pt. „Kurierzy Tatrzańscy – farbą i kredką” adresowany do dzieci i młodzieży. Organizatorzy konkursu : Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Zakopanem oraz Towarzystwo Inicjatyw Społecznych Kurierzy Tatrzańscy. Patronat nad Konkursem objął Burmistrz Miasta Zakopane oraz Starosta Tatrzański

1. Do konkursu zostało zgłoszonych 206  prac.

2. Oceny prac konkursowych dokonało Jury w składzie:

a) Janusz Jędrzejowski – przewodniczący;  artysta, rzeźbiarz, nauczyciel w Zespole Szkół Plastycznych im. A. Kenara

b) Celina Mendel-Bugajska – artysta, plastyk

c) Bożena Solańska – plastyk, prezes Towarzystwa Inicjatyw Społecznych Kurierzy Tatrzańscy

Komisja dokonała oceny prac konkursowych zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami, biorąc pod uwagę:

- walory estetyczne pracy, trud włożony w jej wykonanie, dobór technik plastycznych oraz zgodność pracy z tematyką konkursu.

KATEGORIA I : przedszkole

Nagroda:
Mikołaj Potaczek - Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu

KATEGORIA II : szkoła podstawowa,  (klasy 0-2)

Nagrody:   
Hanna Cyrwus - Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu

Antonina Surowiak- Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu
Wyróżnienia:
Wojciech Malec - Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu
Marcelina Matyja - Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu
Zofia Maryniarczyk - Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu