PCK Facebook

XIX Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Dzieci i Młodzieży "Tęczowy Kalendarz"

Organizatorem konkursu był Młodzieżowy Dom Kultury nr 2. w Tychach.

Na tegoroczny XIX Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Dzieci i Młodzieży „Tęczowy Kalendarz” wpłynęło 2227 prace z 281 placówek z Polski, Słowacji, Serbii, Ukrainy, Bułgarii, Białorusi, Hong Kongu (Chiny), Grecji, Wielkiej Brytanii.

15 listopada 2021 roku w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach jury w składzie:

  • Adam Niesyto – przewodniczący jury, artysta plastyk,

  • Magdalena Kostyra – nauczyciel plastyki,

  • Renata Korytkowskanauczyciel plastyki,

  • Justyna Biskup-Naumienko – nauczyciel plastyki,

przyznało:

  • 13 nagród specjalnych,

  • 15 nagród,

  • 139 wyróżnień przez kwalifikację do wystawy.

Serdecznie dziękujemy młodym artystom oraz ich opiekunom za zaangażowanie i ciężką pracę wykonaną pomimo tak trudnej sytuacji związanej z pandemią. Gratulujemy i liczymy na Wasz udział w konkursie za rok.
Wyróżnienie w konkursie przez kwalifikację do wystawy otrzymały:
- Kinga Piekarczyk pod kierunkiem Marii Mrożek
- Aleksandra Mikołajska pod kierunkiem Marii Mrożek