PCK Facebook

Rejonowe Eliminacje do XLV Przeglądu Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im Andrzeja Skupnia Florka

Protokół z posiedzenia jury oceniającego rejonowe eliminacje do finału XLV Przeglądu Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia Florka przeprowadzonego w dniu 12 stycznia 2022 roku w Powiatowym Centrum Kultury w Nowym Targu.

Jury w składzie Pani Wanda Szado-Kudasik, – poetka, nauczycielka i działaczka społeczna, Pani Anna Mlekodaj – dr hab. nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny - naukowo zajmująca się literaturą gwarową regionu Podtatrza w ujęciu kulturowym i językoznawczym po przesłuchaniu uczestników konkursu postanowiło przyznać następujące miejsca :

W KATEGORII RECYTATORÓW

Szkoły Podstawowe II grupa wiekowa ( IV-VI klasy)

1 MIEJSCE

Anna Jarząbek – Szkoła Podstawowa nr.4 im Króla Kazimierza Wielkiego w Nowym Targu.

W KATEGORII GAWĘDZIARZY

Szkoły Podstawowe III grupa wiekowa (VII-VIII klasy)

1 MIEJSCE

Marcin Tylka – Szkoła Podstawowa nr.6 w Nowym Targu.

Szkoły Ponadpodstawowe IV grupa wiekowa

1 MIEJSCE

Magdalena Gał – Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży w Nowym Targu.

Do uczestnictwa w XLV Finale Konkursu Młodych Recytatorów i Gawędziarzy w Białym Dunajcu Jury zakwalifikowało następujących recytatorów i gawędziarzy:

Anna Jarząbek – Szkoła Podstawowa nr.4 im Króla Kazimierza Wielkiego w Nowym Targu.

Marcin Tylka – Szkoła Podstawowa nr.6 w Nowym Targu.

Magdalena Gał – Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży w Nowym Targu.

Składamy podziękowania wszystkim nauczycielom i instruktorom przygotowującym recytatorów i gawędziarzy. Podziękowanie kierujemy również dla organizatora Rejonowych Eliminacji XLV Przeglądu Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia Florka - Powiatowemu Centrum Kultury w Nowym Targu.

 

Członkowie Jury:

Wanda Szado Kudasik

Anna Mlekodaj