PCK Facebook

WYNIKI XVIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO " MOJE SPOTKANIE Z FOLKLOREM "

Jury w składzie: 1. Anna Miguła - artysta plastyk, nauczyciel rysunku, grafiki, malarstwa 2. Justyna Reclik - artysta plastyk, nauczyciel rzeźby, ceramiki 3. Monika Fesser - artystka plastyk, nauczyciel rzeźby, ceramiki, szkła, terapeuta zajęciowy z osobami z niepełnosprawnościami 4. Błażej Miguła - miłośnik sztuki ludowej Karolina Miguła jako głos dziecka


dnia 12.03.2022r dokonało oceny 1189 prac plastycznych nadesłanych na konkurs z 178 ośrodków oświatowych i kulturalnych kraju oraz prac
indywidualnych. Komisja zwróciła uwagę na dużą ilość nadesłanych prac oraz ich wysoki poziom artystyczny. Jury biorąc pod uwagę następujące
kryteria oceny: wartość artystyczną, zgodność z tematem konkursu, ciekawe i zaskakujące spojrzenie na temat, poziom umiejętności warsztatowych
oraz samodzielność wykonania pracy, wyłoniło w następujących grupach wiekowych laureatów, przyznając im: nagrody, wyróżnienia i
kwalifikacje do wystaw
Nagrody w konkursie otrzymali:
- Alicja Błoniarz
- Emilia Grela
- Adrianna Królczyk
- Franciszek Budzyk
 Wyróżnienia:
- Antonina Potaczek
- Aleksandra Grela
- Kornelia Sowa-Szostak
Kwalifikacja do wystawy:
- Magdalena Siaśkiewicz
Opiekun artystyczny pani Maria Zofia Mrożek.