PCK Facebook

PROTOKÓŁ Z OCENY PRAC IX OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO " SZLAKIEM ORLICH GNIAZD " Częstochowa 2022

Komisja w składzie: Maria Cieślak- Gurgul - artysta plastyk, Irena Młynarczyk - artysta plastyk, Barbara Wręczycka - Messjasz – nauczyciel plastyki, dokonała oceny 319 prac nadesłanych na ww. konkurs z 66 placówek oraz przez 4 uczestników indywidualnych .

Nagrodę  w konkursie otrzymał - Jan Bryja
Wyróżnienia otrzymali:
- Natalia Giełczyńska
- Alicja Fudalewicz
- Kinga Piekarczyk
- Antonina Potaczek
Prace na konkurs młodzi artyści wykonali podczas zajęć w Powiatowym Centrum Kultury w Nowym Targu pod okiem pani Marii Zofii Mrożek.