PCK Facebook

ANKIETA

https://forms.gle/KbUwbhcyL1GNhEYJ7

Ankieta "Kompetencje cyfrowe w mojej gminie"
Szanowni Państwo,

Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu bierze udział w projekcie „BIT: Bony na Innowacje Technologiczne - wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych pracowników instytucji kultury w podregionie nowotarskim”, finansowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Dzięki temu nasza placówka uzyskała bezpłatnie m.in. sprzęt cyfrowy oraz materiały merytoryczne wraz z pakietem szkoleń dla pracowników - pod kątem rozwoju oferty dla mieszkańców. Aktualnie powstaje strategia rozwoju naszej instytucji jako lokalnego centrum wspierania kompetencji cyfrowych. Jednym z elementów prac jest niniejsza ankieta, oceniająca możliwości, potrzeby i oczekiwania mieszkańców względem -oferty kulturalnej i w zakresie edukacji cyfrowej, w szczególności w kontekście działalności naszej instytucji. Prosimy wszystkich obecnych i potencjalnych klientów naszej placówki o wypełnienie ankiety w terminie do 5 czerwca (niedziela) włącznie i wrzucenie do oznaczonego pojemnika w instytucji. Zajmie to Państwu 5-10 minut. Ankieta jest w pełni anonimowa, a wyniki będą prezentowane jedynie w formie zbiorczej. DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W BADANIU!

Zanim przejdą Państwo do dalszej części ankiety, chcemy krótko wyjaśnić czym są KOMPETENCJE CYFROWE. To pojęcie pojawi się w dalszej części ankiety. Chodzi tutaj o wszystkie umiejętności i wiedzę dotyczącą korzystania z komputera i innych urządzeń cyfrowych. Korzystanie z Internetu, wysyłanie i odbieranie poczty
e-mail, wykorzystanie różnych aplikacji biurowych itd. Przez kompetencje cyfrowe rozumiemy wszystkie kompetencje, które związane są z pracą z komputerem, smartphonem, tabletem itp.
 https://forms.gle/KbUwbhcyL1GNhEYJ7