PCK Facebook

Podsumowanie działalności zajęć artystycznych w Powiatowym Centrum Kultury w Nowym Targu - pracownia pani Marii Mrożek.

Uczestnicy wzięli udział w 50 konkursach plastycznych o randze Międzynarodowej,Ogólnopolskiej,Wojewódzkiej oraz na terenie Gminy i Miasta Nowy Targ zdobywając 200 nagród i wyróżnień.

Tematyka konkursów zmuszała młodych artystów do twórczego myślenia,często też musieli sięgać do wiedzy historycznej.
Uczestnicy ,którzy uczestniczyli w zajęciach przez 8 i 12 lat otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody.Zostały również rozdane nagrody i wyróżnienia nadesłane pocztą.Pani Maria Mrożek wyraziła podziękowania w stronę rodziców, którzy podejmują trud przyprowadzania dzieci na zajęcia z terenu powiatu nowotarskiego.Zakończenie roku uświetniła swoim śpiewem Natalia Giełczyńska , która należy do Studia Piosenki "Septyma" pod kierunkiem pani Doroty Kret.