PCK Facebook

Zwiedzanie siedziby teatru lalek "Rabcio"

Dzięki uprzejmości pana dyrektora Zbigniewa Wójciaka dzieci zwiedziły siedzibę Teatru ,miejsce gdzie powstaje scenografia oraz lalki do spektakli.