PCK Facebook

83 Rocznica Napaści ZSRR na Polskę

Uroczystości związane z 83. rocznicą sowieckiej agresji na Polskę oraz Światowym Dniem Sybiraka rozpoczęły się mszą w kościele św. Anny w intencji pomordowanych na wschodzie.

Po mszy delegacje samorządowców miejskich i powiatowych , kombatantów, służb, stowarzyszeń, instytucji, organizacji i szkół przemaszerowały ze sztandarami pod Grób Katyński na nowotarskim cmentarzu. Zabrzmiał Hymn Polski, Hymn Sybiraków i Rota, prowadzący uroczystości Marcin Kudasik odczyta Apel Poległych.
Na zakończenie uroczystości delegacje złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów.