PCK Facebook

XXI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Darujmy Światu Pokój" pod patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim

Konkurs Plastyczny "Darujmy światu pokój" zachęca do plastycznych wypowiedzi na temat otaczającej ich rzeczywistości w kontekście prawa do życia w świecie wolnym od wojen.

Prace konkursowe powinny prezentować twórczość plastyczną będącą reakcją, przestrogą i protestem przeciwko złu dziejącemu się na świecie, przeciwko przemocy. Twórczość ta powinna być afirmacją życia, miłości i radości, idei poszanowania drugiego człowieka niezależnie od koloru jego skóry, rasy czy wyznawanej religii.
Do udziału w dwudziestej pierwszej edycji konkursu zostało nadesłanych 899 prac, które oceniła komisja w składzie:

Mykola Fediv – artysta plastyk
Jadwiga Ryś-Matlak – plastyk
Magdalena Prochowska – plastyk
Barbara Żydek – plastyk.

Komisja przyznała 74 równorzędne nagrody i 80 równorzędnych wyróżnień w czterech kategoriach wiekowych oraz wyróżniła udziałem w pokonkursowej wystawie prace 43 autorów.
Nagrody w konkursie otrzymały:
- Maja Malec
- Gabriela Watycha
- Anna Słaboń
- Magda Pajerska
Wyróżnienia otrzymali:
- Magdalena Siaśkiewicz
- Anna Ligęza
- Adrian Waś
- Wojciech Fryźlewicz
- Anna Zygmuntowicz
- Antonina Budzyk
Opiekunem artystycznym była pani Maria Zofia Mrożek.