PCK Facebook

Obchody Narodowego Święta Niepodległośći

Obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się mszą w intencji Ojczyzny w kościele Nąjświętszego Serca Pana Jezusa , po których ich uczestnicy - m.in. poseł Edward Siarka, samorządowcy, przedstawiciele służb, związków, organizacji i szkół oraz delegacja z Ukrainy przemaszerowali ze sztandarami na Rynek. Tu, pod Tablicą Pamięci 1920 na frontonie ratusza, złożono wiązanki kwiatów, odśpiewano Hymn i Rotę.


- Radosne świętowanie Narodowego Święta Niepodległości ma nas łączyć. Łączyć wszystkich Polaków - tych z dużych miast i małych miejscowości, starszych i młodszych. Bo ojczyznę przecież ma się tylko jedną. Tę, której mamy strzec i służyć (…). By dobrze zaplanować przyszłość, trzeba pamiętać o historii oraz wyciągać właściwe wnioski z doświadczeń minionych pokoleń (…). Zanim jednak nastał czas rozbrajania wojsk zaborców i tworzenia od podstaw struktur państwowych, przez Europę przetoczyła się straszliwa wojna. Wojna wyniszczająca państwa, która pochłonęła miliony ludzkich istnień. Nasuwa się w tym miejscu, w tym roku właśnie, refleksja. Czy dla nas, współczesnego pokolenia ludzi, którzy nie musieli z bronią w ręku walczyć o wolność Polski, doświadczenie wojny jest aby na pewno zamierzchłą przeszłością, która nie ma szans powtórzyć się w 21 wieku? Wielu spośród nas tak myślało i żyło w tym przekonaniu, w zachwycie dla zdobyczy cywilizacji oraz demokracji, w przekonaniu, że pokój między państwami jest zagwarantowany różnymi umowami, paktami, sojuszami. Ale początek bieżącego roku brutalnie zweryfikował takie przekonanie. Od lutego mamy wojnę za naszą wschodnią granicą. Widzimy i czujemy realne zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa. Przekonaliśmy się naocznie, że nasz sąsiad ze wschodu nie waha się użyć siły, zadać śmierć i cierpienie niewinnym ludziom, by osiągnąć swój cel podporządkowania sobie innych państw i narodów. Wszyscy dobrze znamy naszą historię i wiemy, jakie były przyczyny rozbiorów Polski. Dlatego tym mocniej i z większą odpowiedzialnością za losy naszej ojczyzny, na przekór problemom i kryzysom, musimy się jednoczyć pod białoczerwoną flagą, żeby nie stracić tego skarbu, z trudem wywalczonego i okupionego wieloma ofiarami, jakim jest wolna i niepodległa Rzeczpospolita Polska (...). W tym uroczystym dla nas, Polaków, dniu, pragnę wyrazić też słowa wsparcia i jedności dla narodu ukraińskiego, który stanął do walki o swoją wolność i suwerenność. Wielu Ukraińców, których wojna wypędziła ze swoich domów i znaleźli schronienie w Polsce, także w Nowym Targu i na Podhalu, jest tutaj, by symbolicznie dać wyraz swojego pragnienia do życia w pokoju we własnym niepodległym kraju. Głęboko wierzymy, że to pragnienie się spełni i rosyjski imperializm zostanie powstrzymany i zahamowany - mówił nowotarski burmistrz.
Uroczystości zakończył występ Miejskiej Orkiestry Dętej pod batutą Marcina Musiaka oraz koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru „Srebrne Nuty”, pod dyrekcją Piotra Burcana.