PCK Facebook

Protokół z rozstrzygnięcia XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ph." Pocztówka z wakacji"

Na posiedzeniu w dniu 11.10.2022r. Jury wyłoniło laureatów konkursu ph. „Pocztówka z wakacji”

Prace oceniła komisja w składzie :
Przewodnicząca : Ewelina Hofman - Wróblewska – artysta plastyk,
członkowie: Ewa Margas – Cyganek – artysta plastyk,
Karolina Mysłek – artysta plastyk.
Na konkurs zostało nadesłanych łącznie 687 prac.
Kategoria I ( 6 – 8 lat) - 243 prace
Kategoria II (9 - 11 lat ) - 342 prace
Kategoria III (12- 13 lat) – 102 prace.
W kategorii od 6 do 8 lat przyznano nagrody :
I miejsce – Zofia Głąbińska – z Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu
I miejsce – Marta Janiszewska z Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu
II miejsce – Jakub Siaśkiewicz z Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu
W kategorii od 9 do 11 lat przyznano nagrody:
II miejsce Oliwia Wójciak z Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu
Wyróżnienie:
Ewelina Gąsiorowska z Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu
W kategorii od 12 do 13 lat przyznano nagrody:
I miejsce – Antonina Budzyk z Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu
I miejsce – Wojciech Fryźlewicz z Powiatowego Centrum Kultury w Nowym
Targu