PCK Facebook

XXI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Dzieci i Młodzieży "Zawsze zielono,zawsze niebiesko "

Organizowany przez Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka od przeszło 40 lat Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Zawsze zielono, zawsze niebiesko”, jest przedsięwzięciem wyjątkowym zarówno ze względu na jego skalę, zasięg oddziaływania, jak i ogromną różnorodność nadesłanych prac

Każda kolejna edycja konkursu to tysiące niezwykłych kompozycji, bogactwo środków wypowiedzi plastycznej, mnogość form, szeroki wachlarz technik, a przede wszystkim nadzwyczajna dziecięca wrażliwość i wyobraźnia, które sprawiają, że twórczość ta tak nas zachwyca.

Mimo że głównym celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży problemami ochrony środowiska i otaczającej nas przyrody, jego formuła jest na tyle otwarta, by każdy uczestnik mógł wypowiedzieć się w dowolny sposób, na dowolny temat.

Także i tegoroczna, 21. już edycja konkursu, sprawiła, że pochodzące z różnych stron świata prace malarskie, rysunki, grafiki czy małe formy ceramiczne wypełniły toruńską Galerię nie tylko zielenią i błękitem. Ponad 7 tys. prac nadesłanych z 37 krajów Europy, Azji, Afryki, Australii i obu Ameryk jest świadectwem prężnie działających tam szkół, przedszkoli, placówek oświatowych, instytucji kultury – miejsc, gdzie panuje przyjazna rozwijaniu plastycznych talentów atmosfera, gdzie mądry, otwarty na świat nauczyciel spotyka się z wrażliwym, gotowym do podjęcia twórczych wyzwań uczniem. Efekty tych spotkań można obejrzeć na wystawie podsumowującej konkurs.

Spośród 764 zakwalifikowanych na wystawę prac największe uznanie jurorów, a tym samym najwięcej nagród otrzymały dzieci z Czech, Słowacji, Polski i Ukrainy.