PCK Facebook

XVI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny i Fotograficzny "Witkacy i Ja"

Na konkurs wpłynęło ogółem 335 prac z 21 szkół i placówek kulturalnych i oświatowych z całej Polski; w tym 211 prac plastycznych i 124fotografie.

Komisja w składzie:
przewodnicząca: Anna Baruk-Bejda /historyk sztuki i kustosz z Pracowni ds. kolekcji
Witkacego Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku/ w zastępstwie Vladyslava Diachenko
/historyk sztuki Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku/
członkowie: Anna Sujecka /historyk sztuki i pracownik Muzeum Pomorza Środkowego
w Słupsku/, Andrzej Szczepłocki /artysta plastyk/, Maciej Tupajka /artysta fotografik/,
Jacek Szuba /Prezes Fundacji „Indygo” i Słupskiej Grupy „Witkacy cacy cacy”/dokonała
wyboru najciekawszych prac plastycznych i fotograficznych nadesłanych na konkurs, które
rozpatrywano w trzech kategoriach: szkoły podstawowe, szkoły średnie i licea plastyczne.
 I miejsce otrzymały:
- Nadia Pawlak
- Aurelia Wojeńska
II miejsce otrzymała:
- Antonina Budzyk
Wyróżnienie otrzymała:
- Anna Słaboń