PCK Facebook

XXII edycja Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Inne Spojrzenie"

Konkurs organizowany jest przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu od 2002 r. Na konkurs napływa co roku kilka tysięcy prac.

Cele Konkursu to: promocja talentu dzieci i młodzieży, rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych oraz wrażliwości artystycznej. Najważniejszym sukcesem projektu jest jednak zaangażowanie młodych zdolnych ludzi, pochodzących z różnych środowisk i kręgów kulturowych, do twórczej refleksji nad otaczającym ich światem i dialogu o wspólnych wartościach.
Nagrody otrzymali:
- Norbert Wawrzon
- Aurelia Wojeńska
- Martyna Plewa
Wyróżnienia otrzymali:
- Marcelina Maja
- Patrycja Piekarczyk
- Nina Klag
- Natalia Marusarz
Lauratów do konkursu przygotowała pani Maria Mrożek.