PCK Facebook

XXOgólnopolski Konkurs Plastyczny pt."Moje spotkanie z folklorem"

Organizatorami konkursu są Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda w Rybniku oraz Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej Przygoda w Rybniku

Wiktoria Sulka - Nagroda Dyrektora Zespołu Edukacyjno - Artystycznego Przygoda w Rybniku
Kornelia Sowa - Szostak - Nagroda Dyrektora Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej Przygoda
Maja Starczowska - Nagroda
Hanna Cyrwus - Wyróżnienie
Aurelia Wojeńska - Kwalifikacja do wystawy
Prace na konkurs powstały podczas zajęć w Powiatowym Centrum Kultury w Nowym Targu pod okiem instruktor pan Marii Mrożek