Obchody 78 rocznicy agresjii ZSRR na Polskę

Nowotarskie obchody 78. rocznicy napaści ZSRR na Polskę, rozpoczęły się od uroczystego poświęcenia ronda im. Rotmistrza Witolda Pileckiego.

Mimo brzydkiej pogody nie zabrakło mieszkańców i parlamentarzystów, którzy wspólnie odśpiewali hymn, następnie wysłuchali krótkiej historii o życiu Rotmistrza Pileckiego i programu artystycznego przygotowanego przez młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 przygotowanego pod okiem nauczycieli - Doroty Kret i Dariusza Tokarskiego. Wśród gości obecni byli poseł Anna Paluch, radny wojewódzki Stanisław Barnaś, starosta Krzysztof Faber, burmistrz Grzegorz Watycha, wiceburmistrz Joanna Iskrzyńska Steg, wiceburmistrz Waldemar Wojtaszek, radni miejscy, powiatowi i Księża.
Dalsza część obchodów odbyła się tradycyjnie w kościele pw. św. Katarzyny, gdzie odprawiona została msza św. koncelebrowana przez 6 kapłanów, w intencji pomordowanych na Wschodzie. Mszy przewodniczył ks. prałat Stanisław Strojek, dziekan i proboszcz parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, który podkreślił że co roku władze powiatowe i miejskie oraz najstarsza parafia w Nowym Targu dbają o to by nie zostały zapominane te okrutne losy jakie spotkały naszą ojczyznę. Organizując obchody i upamiętniając ofiary tych wydarzeń przekazujemy kolejnym pokoleniom jak cenna jest wolność i niepodległość.
Ks. Łukasz Czarnik z parafii św. Katarzyny wygłosił kazanie, nawiązał w nim do wydarzeń z 17 września 1939 roku, do Rotmistrza Pileckiego - człowieka szlachetnego, którego ogromnym pragnieniem było niesienie pomocy innym. Łącząc to ze słowami Ewangelii mówiącej o przebaczeniu pokazał, że drogą do Chrystusa jest przebaczenie bo on nam przebacza, ale i my musimy przebaczyć i prosić innych o przebaczenie.
Po mszy Głos zabrał starosta nowotarski Krzysztof Faber, mówił jak ważna jest data w 17 września 1939 w historii Polski, w historii Europy - Pamiętamy o ofiarach zbrodni katyńskiej, o wywózkach w głąb Związku Sowieckiego, o przymusowej, wyniszczającej pracy w łagrach, o zbrodniach popełnionych w celach Łubianki i Łukiszek. Pamiętamy o nich i o ich rodzinach, które przez wiele lat doświadczały udręki związanej z koszmarem przeszłości. Prawda o II wojnie światowej jest trudna. Nie może być skrywana i powinna służyć nie otwieraniu, lecz zabliźnianiu ran.
Poseł Anna Paluch przypomniała, że sejm RP przyjął uchwałę upamiętniającą abpa. Baraniaka, metropolitę lwowskiego i krakowskiego, wygnanego ze Lwowa przez władze komunistyczne tuż po II wojnie światowej. Był on więziony i szykanowany, to dzięki jego niezłomnej i bohaterskiej postawie kościół w Polsce przetrwał.
Następnie odczytano uroczysty apel poległych, po którym delegacje i poczty sztandarowe udały się pod Krzyż Katyński pod którym złożono kwiaty. Na zakończanie ksiądz prałat Władysław Zązel podziękował wszystkim zgromadzonym, szczególnie młodzieży i pocztom sztandarowym.