Uroczystości Inaugurujące Strażackie Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski-10 września 2017

Orkiestra dęta OSP i Domu Kultury w Maniowach wraz z pocztem sztandarowym OSP Maniowy ,oraz 28 orkiestrami i 20 chórami i zespołami (łącznie 1500 wykonawców) z całej Polski,wzięli udział w Uroczystościach Inaugurujących obchody "100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski w Świątyni Opatrzności Bożej -Warszawa 10 września 2017.

Uroczystości Inaugurujące Strażackie Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski - 10 września 2017 r.

 

Orkiestra dęta OSP i Domu Kultury w Maniowach wraz za pocztem sztandarowym OSP Maniowy, oraz 28 orkiestrami i 20 chórami i zespołami (łącznie 1500 wykonawców) z całej Polski, wzięli udział w Uroczystościach inaugurujących obchody100 rocznicy odzyskania niepodległości Polski w Świątyni Opatrzności Bożej – Warszawa 10 września 2017”.

 

Za przyzwoleniem wójta gminy Czorsztyn, Tadeusza Wacha oraz prezesa Zarządu Powiatowego Związku OSP w Nowym Targu, druha Jana Kuczkowicza, orkiestra reprezentowała gminę Czorsztyn oraz wszystkie jednostki OSP powiatu nowotarskiego.

 

Uroczystość rozpoczęła się o godz 12.00, Mszą Świętą w Świątyni Opatrzności Bożej, celebrowana przez Jego Ekscelencję ks. bp. Wiesława Lechowicza, wykonaliśmy; Marsz Strażaków na wprowadzenie sztandarów i Subito Santo (utwór na cześć św. Jana Pawła II) w wykonaniu solistki i orkiestr. Podczas uroczystej Mszy Świętej. wykonaliśmy 13 utworów,

 

Po uroczystej Mszy Świętej, na schodach Świątyni rozpoczął się koncert Orkiestr i Zespołów Wokalnych pod hasłem „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

Zespołami artystycznymi i chórami dyrygował Pan Bolesław Kurek, natomiast układy taneczne przygotowała Pani Dorota Spandel.

W koncercie przed Świątynią wykonaliśmy 18 utworów i 2 marsze, w drodze do Wilanowa.

Więcej na stronie; http://www.zosprp.pl

Pogoda dopisała, na trasie przemarszu do Wilanowa usłyszeliśmy wiele braw i radosnych okrzyków „górale też są”.

Szczególne podziękowanie kieruję w stronę naszych orkiestrantów za zaangażowanie w próbach orkiestry oraz dobre przygotowanie i wykonanie utworów.

 

Na ręce wójta gminy, Tadeusza Wacha, składam serdeczne podziękowanie samorządowi gminy Czorsztyn za sfinansowanie wyjazdu orkiestry do Warszawy.

 

Bóg zapłać wszystkim którzy umożliwili udział naszej orkiestry w tej pięknej i historycznej Uroczystości.

Taka Uroczystość zdarza się jeden raz na sto lat.

 

Stanisław Wojtaszek – kapelmistrz orkiestry dętej.