XXXIX Międzynarodowa edycja Spotkań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży.

25 września w Toruniu odbyła się wystawa pokonkursowa XXXIX edycji Międzynarodowych Spotkań.

Jury XXXIX edycji Międzynarodowych Spotkań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży pt."MOJA PRZYGODA W MUZEUM",
organizowanych przez Muzeum Okręgowe w Toruniu,po rozpatrzeniu nadesłanych 1600 prac zakwalifikowało na wystawę pokonkursową prace,których autorami są:
ZUZANNA WÓJCIAK
MAJA GRZEGORCZYK
BATREK KURNIK
JAKUB HAŁABURA
AGNIESZKA GALAROWICZ