XXIII MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY "MÓJ ŚWIAT"

Międzynarodowy konkurs z dziedziny sztuk wizualnych pt."Mój Świat" adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 5-20 lat. Tegoroczna edycja została zorganizowana z okazji dwóch jubileuszy:60-lecia istnienia domu kultury oraz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Celem konkursu było przedstawienie w formie plastycznej obrazu swojej ojczyzny w nawiązaniu do historii,kultury i tradycji rodzinnych.Dodatkowym walorem było umacnianie patriotyzmu poprzez rozwijanie świadomości narodowej oraz przybliżenie pojęć:ojczyzna,niepodległość ,wolność.
Na tegoroczną edycję konkursu napłynęło 1 190 prac z Polski,Ukrainy,Białorusi,Rosji,Serbii i Kazachstanu.Prace nadeszły o ogromnej różnorodności technik wielokierunkowości rozumianego tematu konkursu.Młodzi twórcy wykazali sie wyjatkową pomysłowością i kreatywnością,a także pracowitością i rzetelnością wykonania.Zauważyliśmy nie tylko staranność przy wykonywaniu prac,ale również adekwatność wyobrażeń do głębi tematu.Cieszy nas ponadczasowość podejścia do pojęcia "Mojej Ojczyzny".Uczestnicy odnieśli się do historii,kultury i zwyczajów kraju rodzinnego.Odnieśli się do tych wartości z dumą i radością.
Wyróżnienie za udział w konkursie otrzymał Łukasz Mrożek-lat 18
Do wystawy pokonkursowej zostały zakwalifikowne prace:Karoliny Aksamit,Anny Mrożek,Katarzyny Gołębiowskiej wszyscy młodzi artyści to podopieczni pani Marii Mrożek z Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu,która otrzymała serdeczne podziękowanie za opiekę artystyczną nad uczestnikami konkursu.
 
                                                                                                              Zespół Dzielnicowego Domu
                                                                                                      Kultury "Bronowice" Lublin