VII MIĘDZYNARODOWE BIENNALE TWÓRCZOŚCI PLASTCZNEJ MŁODYCH "PASJE I TALENTY-2018"

Miło jest przyznać, że od 2006 roku, kiedy to zorganizowaliśmy pierwszy konkurs „Pasje i Talenty”, zainteresowanie Biennale nie słabnie, przeciwnie – zatacza coraz szersze kręgi, czego dowodem jest tegoroczna, rekordowa pod względem frekwencji edycja. W tym roku napłynęło bowiem aż 1647 prac z 21 państw: POLSKI, WĘGIER, BUŁGARII, RUMUNII, UKRAINY, BIAŁORUSI, UZBEKISTANU, KAZACHSTANU, TAJWANU, TAJLANDII, TURCJI, LITWY, ŁOTWY, ROSJI, MOŁDAWII, CHIN, SŁOWACJI, CZECH, IZRAELA, INDII, USA.

Tak  więc mamy do czynienia z bardzo liczną grupą utalentowanych, młodych ludzi, z drugiej zaś strony - zadziwiająco skutecznym efektem internetowej promocji naszego przedsięwzięcia. Prace plastyczne, które napłynęły na konkurs są bardzo zróżnicowane. Widać stylistykę i kolorystykę charakterystyczną dla poszczególnych kręgów kulturowych, dla nas często dość egzotyczną. Przedstawiają ludzi w barwnych strojach, tańczących, grających na instrumentach, sceny ze spektakli teatralnych i zabaw z wielu zakątków świata.

Najbardziej liczną grupę reprezentują prace dzieci najmłodszych, gdzie nieskrępowana radość tworzenia przeplata się z kompozycją bardziej uporządkowaną, tworzącą interesujące efekty w różnych technikach, niekiedy nawet w formie eksperymentu; rysunek i malarstwo, kolaż i techniki mieszane. Uwagę zwracają prace graficzne o świetnej kompozycji i biegłości technicznej, zadziwiającej jak na wczesne lata szkolne.

Prace plastyczne starszej grupy wiekowej pokazują już impresje wynikające z samodzielnego myślenia i praktycznego wykorzystywania wiedzy. Młodzież zaprezentowała prace, będące wynikiem wnikliwej obserwacji, a zarazem dociekliwości, w których dostrzec już można zdolność pełnej percepcji wizualnej i oceny rzeczywistości otaczającej człowieka.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom za udział  w Biennale, będąc przekonanym, że przedstawione „pasje i talenty” niosą uniwersalne wartościi przeżycia  dla wszystkich, niezależne od kraju i narodowości.
 
ZŁOTĄ PALETĘ  w kategorii 16-25 lat zdobył Łukasz Mrożek z Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu podopieczny pani Marii Mrożek z PCK NOWY TARG