Konkurs Plastyczny "Darujmy Światu Pokój"

Konkurs Plastyczny "Darujmy światu pokój", objęty patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim, jest zaproszeniem - skierowanym do dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat - do plastycznych wypowiedzi na temat otaczającej ich rzeczywistości w kontekście prawa do życia w świecie wolnym od wojen. Prace konkursowe powinny prezentować twórczość plastyczną będącą reakcją, przestrogą i protestem przeciwko złu dziejącemu się na świecie, przeciwko przemocy. Twórczość ta powinna być afirmacją życia, miłości i radości, idei poszanowania drugiego człowieka niezależnie od koloru jego skóry, rasy czy wyznawanej religii.

Komisja w składzie:
Bożena Formas -Mądry-artysta plastyk
Joanna Zemanek-artysta plastyk
Paweł Warchoł-artysta plastyk
Magdalena Prochowska-plastyk-po obejrzeniu 910 prac nadesłanych na konkurs przez 903 autorów,przyznała nagrodę specjalną,22 równorzędne nagrody w kategorii wiekowej 7-10 lat,25 równorzędnych nagród w kategorii wiekowej 11-13 lat,26 równorzędnych nagród w kategorii wiekowej 14-16 lat,12 równorzędnych nagród w kategorii wiekowej 17-19 lat oraz wyróżniła udziałem w pokonkursowej wystawie prace 65 autorów.
Nagrody w konkursie zdobyli:
-Zofia Jarkiewicz-kat.wiekowa 7-10 lat
-Ola Olejarz-kat.wiekowa 7-10 lat
-Aleksandra Mikołajska kat.wiekowa 11-13 lat
-Aleksandra Ścieszka kat.wiekowa 14-16 lat
-Łukasz Mrożek kat.wiekowa 17-19 lat
Wyróżnienie z udziałem w wystawie pokonkursowej otrzymała Aleksandra Mikołajska.
Wszyscy mali artyści to podopieczni pani Marii Mrożek z Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu.Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!