Komunikat organizacyjny - Małopolska Licealiada Młodzieży Szkolnej w Tenisie Stołowym Drużynowym-półfinał wojewódzki-REJON ZACHÓD

Cel zawodów : - popularyzacja TENISA STOŁOWEGO wśród młodzieży szkolnej, - wyłonienie zespołów na finał wojewódzki

Organizator : Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie Współorganizatorzy : P SZS N.Targ

 Termin i miejsce : 03.IV .2019 ( śr .) – godz. 10.00 – Hala KS Gorce -Nowy Targ AL. 1000 L 74

 Uczestnictwo : W zawodach biorą udział uczniowie zgłoszeni przez opiekunów – reprezentacji szkolnych mistrzowie powiatów - 1 zesp. dziew , 1 zesp. chł – drużyna złożona z ( 2 - 3 dziewcząt lub 2 - 3 chłopców) .

W eliminacjach biorą udział powiaty :, tatrzański,nowotarski,suski,myślenicki,wadowicki,chrzanowski,oświęcimski,olkuski,krakowski, miechowski,proszowicki

Rozstawienie drużyn zgodnie z racingiem wojewódzkim i losowaniem . Obowiązują ważne legitymacje szkolne.

Zgłoszenia : INFORMACJA - kierownik zawodów - tel. 604 14 74 59 - St. Mrowca Sędzia główny – Józef GUZIK tel. 504 175 98 Zgłoszenia elektronicznie do dnia 01. 04. 2019r. do godz. 12.00 na adres :system srs - zawody wojewódzkie – licealiada- rejon zachód
po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane!!! Na zgłoszeniu należy zamieścić : ( CZYTELNIE)
szkoła i powiat oraz nazwisko i imię zawodnika, rok urodzenia

7. Program zawodów : Godz. 9.00 – 9.45 – weryfikacja i losowanie 10.15 – 15.00 – gry turniejowe Kategoria - Dziewczęta ur. 1999 i mł.
Kategoria - Chłopcy ur. 1999 i mł.
Uroczystość zakończenia zawodów około 15 minut po zakończeniu ostatniego spotkania.

 Dojazdy : Organizator pokrywa koszty organizacji zawodów, zaś Szkoły lub inne jednostki we własnym zakresie pokrywają dojazd na zawody, ewentualnie wyżywienie.

 Nagrody - dyplomy, puchary i inne. Organizator zapewnia za zajęcie I – VI m w poszczególnych grupach okolicznościowe dyplomy, za zajęcie miejsc I - III medale oraz puchary za zajęcie miejsca od I – III w kategorii- dziewcząt , chłopców

DO ZAWODÓW WOJEWODZKICH KWALIFIKUJĄ SIĘ CZTERY PIERWSZE DRUŻYNY CHŁOPCÓW I CZTERY PIERWSZE DRUŻYNY DZIEWCZĄT

TURNIEJ FINAŁOWY ODBĘDZIE SIĘ W NOWYM TARGU W DNIU 10. IV. 2019 /SR. /

Ze sportowym pozdrowieniem

Małopolski System Współzawodnictwa