KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY - Małoplska Licealiada Młodzieży Szkolnej w Tenisie Stołowym Drużynowym - finał wojewódzki

Cel zawodów : - popularyzacja TENISA STOŁOWEGO wśród młodzieży szkolnej, -klasyfikacja zespołowa powiatów w kategorii dziewcząt i chłopców

 Organizator : Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie Współorganizatorzy : P SZS N.Targ, Powiat. Centrum Kultury N. Targ

 Termin i miejsce : 10 .IV .2019 ( środa) – godz. 10.00 – Hala KS Gorce -Nowy Targ , AL. 1000 L 74

Uczestnictwo : W zawodach biorą udział uczniowie zgłoszeni przez opiekunów – reprezentacji szkolnych : według limitu - 4 zesp. dziew , 4 zesp. chł – drużyna złożona z ( 2 - 3 dziewcząt lub 2 - 3 chłopców) . - z woj.-półfinału zachód, oraz 4 drużyny dziew , 4 drużyny chłopców – półfinał - wschód . Razem - 8 druż, dziew, 8 druż chłopców !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Rozstawienie drużyn zgodnie z racingiem wojewódzkim i losowaniem . Obowiązują ważne legitymacje szkolne.

 Zgłoszenia : INFORMACJA - kierownik zawodów - tel. 604 14 74 59 - St. Mrowca Sędzia główny – Józef GUZIK tel. 504 175 98 Zgłoszenia elektronicznie do dnia 08.04.2019r. do godz. 22.00 na adres :system srs - zawody wojewódzkie – licealiada
po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane!!! Na zgłoszeniu należy zamieścić : ( CZYTELNIE)
szkoła i powiat oraz nazwisko i imię zawodnika, rok urodzenia

 Program zawodów : Godz. 9.00 – 9.45 – weryfikacja i losowanie 10.15 – 14.30 – gry turniejowe Kategoria - Dziewczęta ur. 1999 i mł.
Kategoria - Chłopcy ur. 1999 i mł.
Uroczystość zakończenia zawodów około 15 minut po zakończeniu ostatniego spotkania.

 Dojazdy : Organizator pokrywa koszty organizacji zawodów, zaś Szkoły lub inne jednostki we własnym zakresie pokrywają dojazd na zawody, ewentualnie wyżywienie.

 Nagrody - dyplomy, puchary i inne. Organizator zapewnia za zajęcie I – VI m w poszczególnych grupach okolicznościowe dyplomy, za zajęcie miejsc I - III medale oraz puchary za zajęcie miejsca od I – III w kategorii- dziewcząt , chłopców


 

Ze sportowym pozdrowieniem

ORGANIZATOR

 Małopolski System Współzawodnictwa