PCK Facebook

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY MAŁOPOLSKA LICEALIADA W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM

Cel zawodów : - popularyzacja narciarstwa alpejskiego - klasyfikacja indywidualna zawodników - klasyfikacja zespołowa powiatów w kategorii dziewcząt i chłopców Organizator : Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie Współorganizator P SZS N.Targ, Powiatowe Centrum Kultury w N. Targu , Ośrodek Narciarski „Czorsztyn Ski”

Termin i miejsce : 11.III.2020r. (śr)- godz. 10.00 – Kluszkowce,

Ośrodek „Czorsztyn Ski” – trasa „Czerwona”- trasa nr 6- przy wyciągu krzesełkowym.

Biuro zawodów – kawiarnia przy parkingu

 Uczestnictwo : W zawodach biorą udział uczniowie

jako reprezentacje powiatu zgodnie z regulaminem – zgłoszeni przez nauczycieli zawodników zakwalifikowanych

LICEALIADA – regulamin strona 82 , reprezentacja powiatu stanowi 8 dziewcząt i 8 chłopców,
rocznik 2000 i mł. / Kraków – limit 16 dziew. - 16 chłop. /

Do zawodów nie przyjmujemy poza konkursem.

 

 Zgłoszenia : INFORMACJA - kierownik zawodów - tel. 604 14 74 59 - St. Mrowca

Zgłoszenia elektronicznie do dnia 06.03.2020r. do godz. 14.00

poprzez system rejestracji szkół : srs.szs.pl - zawody woj. Licealiada- narciarstwo alpejskie

Wobec komputerowej obsługi zawodów – po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane!!!

 Program zawodów :

Godz. 9.00 – 9.45 – weryfikacja i odbiór numerów startowych

w biurze zawodów – kawiarnia przy parkingu

9.15 – 9.45 – przegląd tras

10.15 – 13.30 – start wg kolejności grup

Grupa I – Licealiada Dziewczęta – start ok. godz 10.15

Grupa II – Licealiada Chłopcy – start bezpośrednio po gr. I

Uroczystość zakończenia Licealiady około 30 minut po starcie ostatniego zawodnika.

 Punktacja :

Prowadzona będzie punktacja dla dziewcząt i chłopców wg zajętych miejsc

- wg klucza: 1 miejsce -13 pkt, 2 m - 11 pkt, 3m - 10 pkt, ..., 12m - 1 pkt.

Prowadzona będzie również punktacja zespołowa powiatów oddzielnie dla dziewcząt ,

oddzielnie dla chłopców – zaliczana do klasyfikacji wojewódzkiej

 KOSZTY :

Organizator pokrywa koszty organizacji zawodów, zaś Szkoły lub inne jednostki

we własnym zakresie pokrywają dojazd na zawody , karnety , ewentualnie wyżywienie.

Organizator nie pokrywa odpłatności za karnety zjazdowe !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Uwaga : karnety promocyjne – 40 zł – 4 godz

 Nagrody - dyplomy, puchary , nagrody .

Organizator zapewnia za zajęcie I – VI m w poszczególnych grupach

okolicznościowe dyplomy, za zajęcie miejsc I - III medale oraz puchary za

zajęcie miejsca od I – III dla powiatów oddzielnie dla dziewcząt , oddzielnie dla chłopców

 

 Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem Małopolskiego SZS

 

ORGANIZATOR

M SZS KRAKÓW

 

Pliki do pobrania