PCK Facebook

REGULAMIN LICEALIADA POWIATU NOWOTARSKIEGO W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM

1.Cel imprezy: - popularyzacja narciarstwa alpejskiego jako formy aktywnego wypoczynku wyłonienie reprezentacji powiatu nowotarskiego na zawody wojewódzkie 2.Organizator: -Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu

3.Data: - 2 LUTY 2024 r godz. 11.00

4.Miejsce: - Ośrodek Narciarski „Czorsztyn Ski” Kluszkowce

5.Uczestnicy - uczennice i uczniowie szkół średnich i zawodowych powiatu

nowotarskiego urodzeni w roku 2004 i młodsi

Szkoła zgłasza do zawodów dowolną liczbę zawodników

6.Program zawodów: - program zawodów obejmuje jeden , a dla 15 najlepszych

zawodników z pierwszego przejazdu, dwa przejazdy

w drugim przejeździe zawodnicy startują w odwrotnej kolejności

do zajętych miejsc

organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby przejazdów

do jednego z uwagi na dużą liczbę startujących bądź złe warunki

atmosferyczne.

- czas mierzony elektronicznie

- zawodnicy startują w kategorii dziewcząt i chłopców

  • zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach

godz.11.00 – przyjazd ekip do Kluszkowiec

godz.11.15 – 11.45 -weryfikacja list startowych ,odbiór numerów startowych/ dolna stacja wyciągu orczykowego – meta zawodów /

godz.12.00 -start w kolejności dziewczęta ,chłopcy

7.Punktacja indywidualna : - według osiągniętych czasów

8.Punktacja drużynowa: - za zajęcie pierwszego miejsca zawodnik otrzymuje 15 pkt

drugiego 14 itd. miejsce 15 pkt 1.Na wynik szkoły składa się

suma punktów uzyskanych przez jej zawodników.

punktacja drużynowa prowadzona będzie wspólnie

dla dziewcząt i chłopców

 

Przy równej ilości punktów o kolejności decyduje większa ilość miejsc pierwszych zajętych przez reprezentantów danej szkoły. Kiedy i ta jest równa decydują miejsca drugie itd.

9.Nagrody: -za zajęcie trzech pierwszych miejsc indywidualnie –medale

za miejsca 1 – 8 dyplomy

za zajęcie trzech pierwszych miejsc drużynowo – puchary

10.Zgłoszenia: zgłoszenia według obowiązujących zasad SRS

ZGŁOSZENIA DOSTARCZONE W INNY SPOSÓB

NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE.

Losowanie numerów startowych odbędzie się wg .zasady - zawodnicy z pierwszych miejsc list zgłoszeniowych losowani będą w pierwszej grupie startowej

Uwaga : Ze względów organizacyjnych przyjmowanie zgłoszeń zostanie zakończone na cztery dni przed ich rozegraniem

Uwaga: koszty przejazdu na zawody ,oraz koszty związane z korzystaniem z wyciągów,

szkoły pokrywają we własnym zakresie

Koszt karnetu / 4 godzinny / - 80 zł . Opiekun minimum 10 uczniów – 10 zł /aktywacja/

Wszystkie wątpliwości wyjaśnia Koordynator Sportu PCK Nowy Targ Józef Dyda

telefon 695 770 643 lub 608 087 105