KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY IGRZYSK DZIECI, IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ i LICEALIADY Powiatu Nowotarskiego w SNOWBOARDZIE oraz Mistrzostw Miasta Rabka Zdrój szkół podstawowych i średnich w snowboardzie - Spytkowice 20.02.2019

Termin i miejsce: - 20.02.2019 /środa/, stok Kompleksu Rekreacji „Beskid” w Spytkowicach

Uczestnictwo: - prawo udziału w zawodach mają uczniowie szkół podstawowych/ID - roczn. 2006

i mł. , IMS – roczn. 2003-05/ oraz szkół średnich /L – roczn. 1999 i mł./

powiatu nowotarskiego - bez ograniczeń ilościowych

Konkurencja: - slalom gigant GS

Pomiar czasu: - elektroniczny

Program zawodów: ID, IMS - 9.00-9.30 – weryfikacja zgłoszonych zawodników ID, IMS w biurze zawodów

9.45 – inspekcja trasy slalomu

10.00 – start szkół podstawowych: ID: I – dz, II - ch, IMS: III – dz, IV - ch

L11.00-11.30 – weryfikacja zgłoszonych zawodników w biurze zawodów

11.45-12.00 - inspekcja trasy slalomu

12.00 – start szkół średnich

Klasyfikacja: - oddzielna w kategorii Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady

Powiatowej oraz Mistrzostw Miasta Rabka-Zdrój w powyższych kategoriach

- indywidualna oddzielnie dla dziewcząt i chłopców

- zespołowa oddzielnie dla dziewcząt i chłopców w kategoriach ID, IMS, L

/punktuje 3 najlepszych zawodników z danej szkoły/

Nagrody: - indywidualnie: za zajęcie miejsc I-III medale, I-VI dyplomy

- zespołowe: za zajęcie miejsc I-III puchary, I-VI dyplomy,

- indywidualnie zawodnicy szkół podstawowych i szkół średnich z miejsc I-XII w

swoich kategoriach kwalifikują się do Wojewódzkich Igrzysk Dzieci, Młodzieży

Szkolnej i Licealiady

Zgłoszenia: - potwierdzenie udziału w zawodach /lista imienna/ poprzez System Rejestracji

Szkół do dnia 18.02.2019 /poniedziałek/ do godz. 15.00

- w dniu zawodów w biurze obowiązuje imienna lista –wydruk z SRS

potwierdzona przez szkołę/dyrektora i opiekuna zespołu szkolnego

Uwagi organizacyjne: - start zawodników obowiązkowo w kaskach

- w biurze zawodów pobierana będzie od zespołu kaucja zwrotna za numery startowe

- karnety przejazdowe we własnym zakresie /ze zniżką dla zawodników – 45 zł /karnet 4 godz./

- organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i

zdarzenia losowe wynikłe w trakcie zawodów

- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu zawodów z przyczyn

obiektywnych

- interpretacja punktów regulaminu zawodów należy do organizatora

- bezpośredni kontakt z organizatorem: tel. 504 003 240

                                                                                                  Rabka Zdrój 21.01.2019

Pliki do pobrania