KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY FINAŁÓW MAŁOPOLSKICH,IGRZYSK DZIECI,IGRZYSK MŁODZIEŻY I LICEALIADY W DRUŻYNOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH.

Organizator: Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie Współorganizatorzy: Powiatowe Centrum Kultury Nowy Targ P SZS Limanowa, P SZS Nowy Targ Cel imprezy: popularyzacja biegów przełajowych wśród dzieci i młodzieży oraz wyłonienie najlepszych szkół w województwie w poszczególnych kategoriach wiekowych Termin i miejsce: 15.05.2019 (środa) godz. 9.30 – Lotnisko Miejskie w Nowym Targu Sposób przeprowadzenia zawodów: zgodnie z regulaminem M SZS (str 31–ID, str 51- 52–IMS, str 67-L)

 

Program zawodów:

I G R Z Y S K A DZIECI

 

9.20 - 9.50 Odprawa – Weryfikacja, odbiór numerów startowych /IGRZYSKA DZIECI/

10.00 Start – bieg drużynowy – 800 m dziewcząt ur. 2006-2007 - drużyna - 6 dziew.

10.20 Start – bieg drużynowy – 800 m dziewcząt ur. 2008-2009 - drużyna - 6 dziew.

 

10.45 Start – bieg drużynowy – 1000 m chłopców ur. 2006-2007 drużyna - 6 chłop.

11.15 Start – bieg drużynowy – 1000 m chłopców ur. 2008-2009drużyna - 6 chłop.

 

Dany powiat reprezentowany jest przez 1 drużynę, oddzielnie w każdej z kategorii jak powyżej.

(m. Kraków 2 drużyny)

ok. 12.30 Uroczystość zakończenia IGRZYSK DZIECI /wdg możliwości organizacyjnych /

Uwaga! Start w obuwiu bez kolców!

 

 

I G R Z Y S K A MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

 

ok. 11.20 Weryfikacja, odbiór numerów startowych/IGRZYSKA MŁODZIEŻY/

12.00 Start – bieg drużynowy – 1000 m dziewcząt ur. 2003-2005 (6 dziewczęta)

ok. 12.30 Start – bieg drużynowy – 1500 m chłopców ur. 2003-2005 (6 chłopców)

Dany powiat reprezentowany jest przez 1 drużynę, oddzielnie w każdej z kategorii jak powyżej.

(m. Kraków 2 drużyny)

ok. 13.30 Uroczystość zakończenia IGRZYSK MŁODZIEŻY / wdg możliwości organizacyjnych/

Uwaga! Start w obuwiu bez kolców

 

L I C E A L I A D A

 

ok. 12.00 Weryfikacja, odbiór numerów startowych /LICEALIADA/

13.00 Start – bieg drużynowy – 1000 m dziewcząt ur. 1999 i mł – 4 dziew

ok. 13.30 Start – bieg drużynowy – 1500 m chłopców ur. 1999 i mł - 4 chłop.

Dany powiat reprezentowany jest przez 1 drużynę, oddzielnie w każdej z kategorii jak powyżej.

(m. Kraków 2 druż. dz, 2 druż chł. )

ok. 14.30 Uroczystość zakończenia LICEALIADY

 

W poszczególnych biegach w ramach ID, IMS, LIC prawo startu mają także mistrzowie powiatu ( 1 uczeń w
kat.) którzy nie zakwalifikowali się z drużyną do finałów wojewódzkich.

 

5. Do rozgrzewki będzie wyznaczony plac, a w trakcie trwania zawodów zabronione jest wchodzenie młodzieży i trenerów/opiekunów na trasy.

 

6. Zgłoszenia należy składać poprzez system SRS: www.srs.szs.pl - kalendarz zawodów wojewódzkich

- wybrać zgłoszenia do igrzysk dzieci , igrzysk młodzieży lub licealiady. Zgłoszenia do dnia 13.05.19 do
godz. 22.00
. Po tym terminie system zgłoszeń zostanie zablokowany.

W dniu zawodów zgłoszenia będą przyjmowane w biurze zawodów - listy uczestników potwierdzone

przez dyrektora szkoły i opiekuna (weryfikacja startowa).

Na listach należy podać pełny skład 6 zawodników oraz max. dwóch rezerwowych.

 

 

7. Sprawy organizacyjne.

 

  1. dojazd do tras od centrum Nowego Targu – kierunek Nowy Sącz ok. 1,5 km, dalej na rondzie skręt w prawo w kierunku na lotnisko miejskie.

- prosimy opiekunów szkół i powiatów o pomoc organizacyjną przy wydawaniu numerów startowych – dla każdego uczestnika.

 

  1. Jury Zawodów: Kierownik zawodów – Stanisław Mrowca tel. 604 147 459

Kierownik organizacyjny – Waldemar Gramek

Kierownik Biura – Feliks Piwowar tel. 608 206 220

Sędzia Główny – Marek Danielczak

 

c) Postanowienia końcowe: organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

W przypadku trudnych warunków atmosferycznych np. bardzo silne opady deszczu prosimy o

sprawdzenie u organizatora - Stanisław Mrowca tel. 604 14 74 59 czy zawody się odbędą.

 

UWAGA: Parkowanie autobusów na parkingu w pobliżu lotniska.

Prosimy o dostosowanie się do poleceń służby porządkowej.

 

8. Nagrody: dla zwycięzców przewidziane są medale ,statuetki oraz dyplomy, dla zespołów drużynowych pamiątkowe puchary i dyplomy.

 

Organizator

M SZS KRAKÓW

 

 

Patronat Honorowy:

WITOLD KOZŁOWSWKI - Marszałek Województwa Małopolskiego

Pliki do pobrania