PCK Facebook

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

POWIATOWE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ - SZKOLNA INDYWIDUALNA LIGA LEKKOATLETYCZNA

Cel: popularyzacja lekkoatletyki, wyłonienie reprezentacji powiatu na zawody wojewódzkie

Organizator: Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu – Ośrodek Sportowy Rabka

- Zdrój

Termin i miejsce: 28.09.2023 /czwartek/, godz. 10.00, Nowy Targ– stadion miejski

ul Piłsudskiego

Uczestnictwo:

- uczniowie szkół podstawowych /rocznik 2009 - 2010/

- skład ilościowy zawodników: po 3 zawodników/czki w 1 konkurencji biegowej

po 2 zawodników/czki w 1 konkurencji technicznej

po 1 sztafecie

- każdy zawodnik może startować maksymalnie w 2 konkurencjach indyw. i w 1 sztafecie

- start w biegu długim /600m, 1000m/ wyklucza udział w innej konkurencji

- biegi rozgrywane będą w seriach na czas – pomiar foto

/obowiązuje obuwie la na nawierzchnię tartanową/

- drugi falstart powoduje dyskwalifikację zawodnika

- ilość prób w konkurencjach technicznych – 4

Program zawodów – konkurencje:

Kategoria dziewcząt: 100m, 300m, 600m, skok w dal, pchnięcie kulą /3kg/,

sztafeta 4x100m

Kategoria chłopców: 100m, 300m, 1000m, skok w dal, pchnięcie kulą /5kg,/

sztafeta 4x100m

Nagrody:

- indywidualnie za miejsca I – III w poszczególnych konkurencjach - medale i dyplomy

- zespołowo za miejsca I-III w kategoriach K i M - puchary

- do finału wojewódzkiego w reprezentacji powiatu kwalifikuje się 3 najlepszych zawodników w konkurencjach biegowych, 2 zawodników w konkurencjach technicznych i najlepsza sztafeta w kategoriach K i M

Zgłoszenia obowiązkowe: w Systemie Rejestracji Szkół do dn. 26.09.2023 do godz. 15.00

/dane zawodnika + konkurencje/ plus zgłoszenie pisemne – weryfikacja w biurze

Zawodów/ z podpisem dyrektora szkoły i opiekuna

 

                                                                                 Koordynator Sportu

                                                                               Ośrodka Rabka Zdrój

                                                                                    Zbigniew Pistor