PCK Facebook

REGULAMIN IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ POWIATU NOWOTARSKIEGO W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM

1.Cel imprezy: - popularyzacja narciarstwa alpejskiego jako formy aktywnego wypoczynku • wyłonienie reprezentacji powiatu nowotarskiego na zawody wojewódzkie 2.Organizator: -Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu

3.Data: - 2 luty 2024 r godz. 9.00

4.Miejsce: - Ośrodek Narciarski „Czorsztyn Ski” Kluszkowce

5.Uczestnicy - młodzież z rocznika 2009 - 2010 .

Szkoła wystawia do zawodów dowolną ilość zawodników

6.Program zawodów: - program zawodów obejmuje jeden , a dla 15 najlepszych

zawodników z pierwszego przejazdu, dwa przejazdy

w drugim przejeździe zawodnicy startują w odwrotnej kolejności

do zajętych miejsc

Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia startu do jednego

przejazdu z uwagi na dużą liczbę startujących bądź trudne warunki

atmosferyczne.

- czas mierzony elektronicznie

- zawodnicy startują w kategorii dziewcząt i chłopców

- zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach

godz.9.00- przyjazd ekip do Kluszkowiec

godz.9.15 – 9.45 weryfikacja list startowych i odbiór numerów / meta zawodów , obok dolnej stacji średniego orczyka /

godz.10.00 start w kolejności dziewczęta -chłopcy.

7.Punktacja indywidualna : - według osiągniętych czasów

8.Punktacja drużynowa: - za zajęcie pierwszego miejsca zawodnik otrzymuje 15 pkt

drugiego 14 itd miejsce 15 pkt 1.Na wynik szkoły składa się

suma punktów uzyskanych przez jej zawodników.

- punktacja drużynowa prowadzona będzie łącznie/dziewczęta

plus chłopcy/

Przy równej ilości punktów o kolejności decyduje większa ilość pierwszych miejsc zajętych przez reprezentantów danej szkoły. Kiedy i ta jest równa decydują miejsca drugie itd.

9.Nagrody – za zajęcie miejsc I-III medale i dyplomy ,za miejsce do VIII dyplomy

w punktacji drużynowej za miejsca I – III puchary i dyplomy ,pozostałe dyplomy

10.Zgłoszenia: zgłoszenia według obowiązujących zasad SRS

ZGŁOSZENIA DOSTARCZONE W INNY SPOSÓB

NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE

Uwaga : losowanie numerów startowych odbędzie się wg zasady : zawodnicy z pierwszych miejsc list zgłoszeniowych losowani będą w pierwszych grupach startowych

Uwaga : Ze względów organizacyjnych zgłoszenia do zawodów zostaną zakończone na cztery dni przed ich rozegraniem.

Uwaga: koszty przejazdu na zawody ,oraz koszty związane z korzystaniem z wyciągów,

szkoły pokrywają we własnym zakresie

Koszt karnetu / 4 godzinny / - 80 zł . Opiekun minimum 10 uczniów – 10 zł /aktywacja/

Wszystkie wątpliwości wyjaśnia Koordynator Sportu PCK Nowy Targ Józef Dyda

telefon 695 770 643 lub 608 087 105