PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY 44 WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO " MATKA W OCZACH DZIECKA" 10.05.2019

Na konkurs wpłynęło 305 prac z 20 placówek kulturalno-oświatowych. Jury w składzie: Art.plastyk Maria Mrożek Art.plastyk Leszek Pustówka Sekretarz-Katarzyna Piątek przyznało 62 nagrody oraz 49 wyróżnień.

 

Jury podkreśla wysoki poziom prac , oraz różnorodność zastosowanych technik plastycznych , zauważa przeprowadzenie selekcji prac w placówkach kulturalno-oświatowych.Wszystkim artystom składamy ogromne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów.

 

Wernisaż wystawy odbędzie się w dniu 27.05.2019 o godź.12.00 w Powiatowym Centrum Kultury w Nowym Targu.

 

Informujemy ,że nieodebrane nagrody na wernisażu bardzo prosimy odebrać w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2019 r.

Pliki do pobrania