PCK Facebook

Ogłoszenie wyników XXVI Powiatowego Konkursu Plastycznego "Niepodległość"

Organizatorem konkursu było Starostwo Powiatowe w Nowym Targu oraz Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu.Celem konkursu było przywrócenie pamięci o roli i znaczeniu wielkich bitew i Powstań Narodowych od początków Państwa Polskiego poprzez Odzyskanie Niepodległości w 1918r. , I,II Wojnę Światową ,aż do zrywu Solidarności.Ukazanie sylwetek przywódców,postaw i czynów bohaterów narodowych,dowódców i żołnierzy Wojska Polskiego. Na konkurs wpłynęło 310 prac z 16 placówek Oświatowych i Wychowawczych z Powiatu Nowotarskiego.

1.Szkoła Podstawowa nr 4 Nowy Targu

2.Szkoła Podstawowa w Borze

3.Przedszkole nr 2 w Nowym Targu

4.Szkoła Podstawowa nr 2 Nowy Targu

5.Szkoła Podstawowa nr 5 w Nowym Targu

6.Szkoła Podstawowa w Knurowie

7.Szkoła Podstawowa w Bańskiej Wyżnej

8.Świetlica Wiejska w Pyzówce

9.Zespoł Placówek Szkolno – Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu

10.Przedszkole nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Nowym Tagu

11.Niepubliczne Przedszkole „Fiku-Miku” w Nowym Targu

12.Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu

13.Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Serafitek pw.Dzieciątka Jezus w Nowym Targu

14.Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Nowym Targu

15.Szkoła Podstawowa w Gronkowie

16.Publiczna Szkoła Podstawowa nr.2 w Starem Bystrem

17.Szkoła Podstawowa nr.1 w Spytkowicach

Jury w składzie:
Przewodnicząca jury – mgr.sztuki Barbara Piszczór - Malacina
Członek jury – mgr.sztuki Mirosława Borowicz
Członek jury – mgr.sztuki Maria Mrożek
Sekretarz -  Katarzyna Piątek - oceniło prace i przyznało 46 nagród oraz 41 wyróżnień.

Jury konkursu plastycznego jednogłośnie podkreśla ,że prace które wpłynęły na konkurs reprezentowały bardzo wysoki poziom, różnorodność zastosowanych technik,samodzielność wykonania prac ,pomysłowość,kreatywność,oraz ciekawe ujęcie tematu.

Wszystkim młodym artystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Po odbiór nagród i wyróżnień zapraszamy od 22 listopada do siedziby Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu ul.Jana Kazimierza 20

LISTY LAUREATÓW DO POBRANIA PONIŻEJ.

 

 

Pliki do pobrania