PCK Facebook

LETNI KONKURS GWAROWY recytatorsko - filmowy W KŁOSIANYM WIEŃCU LATO CHODZI

Zapraszamy do udziału w letnim konkursie gwarowym recytatorsko filmowym W kłosianym wieńcu lato chodzi

Szanowni Państwo, nadchodzi lato, w polu czas sianokosów, żniw, na hali - wypasu krów i owiec. Czas zabaw nad rzeką i górskich wycieczek. Czas wypoczynku dla miasta i pracy dla wsi. Proponowany konkurs  W kłosianym  wieńcu lato chodzi jest naturalną kontynuacją wcześniejszych o wiośnie  pt. Wieśniane słowa – wieśniane nuty  i o jesieni Cyrwieni sie w reglach jesień. Podobnie jak w dwóch wcześniejszych edycjach  naszym celem jest, obok kultywowania gwary i upowszechnianie góralskiej poezji i prozy, rozbudzenie poczucia więzi z rodzinną miejscowością, jej mową, historią i tradycją, a także próba zachęcenia uczestników  konkursu do bacznego obserwowania otaczającej rzeczywistości, miejsca, w którym mieszkają, i zmian, które się tam dokonały. W zasadniczej części nasz konkurs wpisuje się tradycję konkursów recytatorskich. Uczestnicy znajdują już publikowane poetyckie teksty gwarowe dowolnych autorów, wybierają dwa wiersze  i przygotowują się do ich recytacji. Nadal zachęcamy gorąco do wygłaszania tekstów stworzonych specjalnie na ten konkurs. W tym wypadku oczekujemy od uczestnika tylko jednego tekstu prozatorskiego – tj. góralskiej gadki. Jej autorem może być sam gawędziarz, ktoś z jego rodziny lub znajomych. Chcemy w ten sposób podtrzymać bogatą tradycję gawędziarską, z której Podhale niegdyś słynęło w całej Polsce.
 
Jak zawsze na konkurs należy przygotować trwające do 3 min. amatorskie filmiki, ukazujące recytację wpisaną w naturalną scenerię miejscowości, w której mieszka uczestnik konkursu. Może ją stanowić na przykład przydrożna kapliczka, krzyż, stare drzewa, młyny, stare chałupy. Słowo może być ilustrowane scenkami związanymi z pracami w polu, w gospodarstwie, na hali itp. Miejsce powinno się tematycznie łączyć z recytowanym tekstem, a równocześnie pokazywać piękno naszego regionu. Niech słowo zostanie uwolnione z zamkniętych sal recytatorskich i znowu popłynie z wiatrem na pola, góry i lasy.    
Pliki do pobrania