PCK Facebook

Protokół z obrad jury XXVII Powiatowego Konkursu Plastycznego "Niepodległość"

Organizatorem konkursu było Starostwo Powiatowe w Nowym Targu oraz Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu.

Celem konkursu było przywrócenie pamięci o roli i znaczeniu wielkich bitew i Powstań Narodowych od początków Państwa Polskiego poprzez Odzyskanie Niepodległości w 1918r. , I,II Wojnę Światową ,aż do zrywu Solidarności. Ukazanie sylwetek przywódców,postaw i czynów bohaterów narodowych,dowódców i żołnierzy Wojska Polskiego. Na konkurs wpłynęło 387 prac z 24 placówek Oświatowych i Wychowawczych z Powiatu Nowotarskiego.

1.Szkoła Podstawowa nr 4 Nowym Targu

2.Szkoła Podstawowa w Sromowcach Wyżnych

3.Szkoła Podstawowa w Sromowcach Niżnych

4.Szkoła Podstawowa w Klikuszowej

5.Szkoła Podstawowa nr 11 w Nowym Targu

6.Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu

7.Niepubliczne Przedszkole „Fiku-Miku” w Nowym Targu

8.Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu

9.Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Serafitek pw.Dzieciątka Jezus w Nowym Targu

10.Szkoła Podstawowa w Pyzówce

11.Szkoła Podstawowa nr 5 w Nowym Targu

12.Szkoła Podstawowa ne 2 w Nowym Targu

13.Przedszkole nr.2 w ZSP nr.1 w Nowym Targu

14.Szkoła Podstawowa w Maniowach

15. Szkoła Podstawowa w Rabie Wyżnej

16. Szkoła Podstawowa w Ratułowie

17. Szkoła Podstawowa w Borze

18. Szkoła Podstawowa nr.1 w Spytkowicach

19. Szkoła Podstawowa w Krośnicy

20. Szkoła Podstawowa w Nowem Bystrem

21. Szkoła Podstawowa w Knurowie

22. Szkoła Podstawowa w Zaskalu

23. Szkoła Podstawowa w Gronkowie

24. Szkoła Podstawowa nr.3 w Rabce- Zdroju

25.Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

 

Jury w składzie :

Przewodnicząca jury artysta plastyk - Joanna Borowicz

artysta plastyk – Maria Mrożek

artysta plastyk – Barbara Piszczór - Malacina

sekretarz jury:Katarzyna Piątek – oceniło prace i przyznało: 1 nagrodę pozaregulaminową za zaangażowanie rodzinne, 72 nagrody i 69 wyróżnień.

Jury podkreśla bardzo wysoki poziom prac, kreatywność,pomysłowość oraz samodzielność wykonanych prac.

Wszystkim młodym artystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Listy nagrodzonych i wyróżnionych do pobrania poniżej.

 

Pliki do pobrania